Disclaimer

Algemeen

Frissemond, heeft de uiterste zorgvuldigheid betracht teneinde deze website zo compleet, actueel, correct, en toegankelijk mogelijk houden. Desondanks kunnen aan de inhoud van deze site geen rechten worden ontleend. Frissemond sluit alle aansprakelijkheid uit voor iedere directe of indirecte schade die het gevolg is en/of verband houdt met het gebruik van frissemond.com of met de tijdelijke onmogelijkheid deze site te kunnen bezoeken of raadplegen. Het overnemen van gegevens van deze site, anders dan voor eigen gebruik, is niet toegestaan.
© Het Copyright van alle informatie op deze site is nadrukkelijk voorbehouden aan Frissemond.